Čo je normostrana a ako súvisí s copywritingom?

Čo je normostrana a ako súvisí s copywritingom?

Normostrana, slovíčko často používané copywritermi, prekladateľmi a ľuďmi z marketingu. Čo to je normostrana, akým spôsobom je možné zistiť počet normostrán a ako toto celé súvisí s copywritingom? Zistite, ako spolu súvisí normostrana a copywriting.

Výraz normostrana (skratka NS) často nájdete v cenníkoch prekladateľov a tiež copywriterov. Orientačné ceny našich služieb máme v normostranách uvedené aj my. Vo väčšine prípadov totiž ide o spoľahlivý ukazovateľ množstva vykonanej práce a pre klienta je to často veľmi férový spôsob určenia ceny. Pri vystavení faktúry tak nehrozia žiadne nepríjemné prekvapenia. Cenu za naše služby teda spravidla určujeme podľa normostrán.

Čo je normostrana?

Normostrana je štandardizovaná strana, ktorá má 1 800 znakov textu vrátane medzier. Táto štandardizovaná strana určená príslušnou normou pochádza ešte z čias, kedy sa vyžívali písacie stroje a aj preto je bližšia špecifikácia určená ako tridsať riadkov po 60 znakov. Samozrejme, formátovanie textu môže byť rôzne, rovnako ako môže byť rozdielne nastavené riadkovanie textu.

Prečo neurčujeme rozsah pomocou strán A4, prípadne inak? Je to jednoduché, len ťažko je možné odhadnúť reálny rozsah na základe formátu papiera, prípadne podľa určitého priestoru. Stačí len o trochu zväčšiť veľkosť písma a zrazu je na liste A4 menší rozsah textu, hoci strana bude zaplnená. Napriek tomu, počítanie na normostrany nie je vždy ideálnym spôsobom určenia rozsahu, ale o tom trošku neskôr.

Ako určiť počet normostrán?

Zistiť počet normostrán v určitom dokumente je celkom jednoduché. Stačí si daný dokument otvoriť napríklad v Microsoft Word a na stránke Revízie kliknúť na položku Počet slov. Tu je následne potrebné vychádzať z číselného údaju „Počet znakov vrátane medzier“. Ten stačí vydeliť číslom 1800 a vyjde vám presný počet normostrán. Jednoduché, že?

Normostrany a copywriting

Ako sme už vyššie spomenuli, normostrany často používame aj pri určovaní ceny za copywriting.

Ak však hľadáte copywritera, cena za copywriting určená za normostranu zďaleka nie je tým najdôležitejším parametrom. Profesionálny copywriter vie klienta usmerniť a poradiť mu, aký rozsah bude najideálnejší. Niektoré texty nemá zmysel naťahovať len preto, aby copywriter zarobil viac, výsledkom totiž bude iba chabá slovná omáčka, ktorá neprinesie úžitok vôbec nikomu. Teda, okrem samotného copywritera.

Koľko normostrán textu je ideálnych?

Naviažme na predchádzajúci odstavec, niektorým témam je škoda nevenovať trochu viac pozornosti. Ak je napríklad témou „10 podnikateľských podcastov“ a rozsah bude limitovaný na 1 normostranu, z článku sa stane akurát tak kratučký zoznam s prelinkovaním na jednotlivé podcasty. Ak ale tejto téme necháme rozsah 2 normostrany, už môže ísť o kvalitne spracovaný článok, ktorý danú tému rozoberie a zdôvodní, prečo sú konkrétne odporúčania relevantné.

To isté pravidlo platí ale aj o iných témach. Ak by témou napríklad bolo „Čo sú tepelné čerpadlá a ako fungujú?“ a limit bude 1 normostrana, v článku nebude celkom dobre možné obsiahnuť danú tému a takýto článok pre klienta zrejme nebude prínosný. Na strane druhej, nechávať tejto téme priestor viac ako 3 normostrany by už bolo zbytočne veľa. Teda, ak v článku nemajú byť zahrnuté zložitejšie technologické špecifikácie a článok má byť zaujímavý pre bežného čitateľa.

Zlatým štandardom je z nášho pohľadu rozsah okolo 2 normostrán, opäť je to ale veľmi individuálne a vždy je určenie rozsahu textu vecou dohody medzi copywriterom a klientom.

Počítanie na normostrany nie je vždy najvhodnejšie

Počítať rozsah pripravovaného textu nie je vždy spravodlivé voči klientovi a ani copywriterovi. Platí to najmä pri vytváraní sloganov, textov do reklám a reklamných systémov, prípadne pri príprave textov na webové stránky. Prečo? V tomto prípade je textu príliš málo na to, aby mohla byť jeho cena určená podľa rozsahu.

Opäť si to skúsme vysvetliť na praktickom príklade. Texty na webovú stránku napríklad v prípade foto štúdia. Nemusia byť vôbec dlhé, musia byť však výstižné a presne sa prispôsobiť layoutu stránky. Nad takýmto textom môže copywriter pokojne stráviť aj niekoľko hodín. Ak sa odmena vypočíta podľa rozsahu na normostrany, zistí, že za tieto hodiny práce je odmena zhruba 10 eur. To je za kvalitné texty celkom málo, že?

Pri týchto špecifických prípadoch sa preto odmena často určuje úkolovo – teda vopred dohodnutou presnou čiastkou, alebo podľa odpracovaných hodín. Pri takomto type spolupráce je ale vyžadovaná vzájomná dôvera a dôkladná konzultácia, aby si copywriter neúčtoval hodiny, ktoré reálne neodpracoval a aby bola výsledkom maximálna spokojnosť klienta s textami.

Z počítania normostrán a rozsahu textov si nemusíte robiť ťažkú hlavu. Všetko s vami dôkladne preberieme a dohodneme tak, aby sme zabezpečili vašu maximálnu spokojnosť s vyhotovenými textami. Spoľahnite sa! Začať môžeme tak, že si od nás necháte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku alebo textový audit zdarma.