PR článok – majstrovská disciplína copywritingu s jasnými výhodami pre biznis

PR článok – majstrovská disciplína copywritingu s jasnými výhodami pre biznis

PR články považujú mnohí marketéri za základný prvok obsahovej stratégie, a to celkom pochopiteľne. Využívajú ich najmä veľké značky, no efekt prinášajú aj pre nováčikov, ktorí si ešte len hľadajú svoje miesto na trhu. Bližšie sme sa pozreli na to, čo je to PR článok, ako pristupujeme k ich tvorbe a najmä, aký úžitok vám PR články prinesú. Sľubujeme, že to nebude iba nudná teória!

PR článok – čo to vôbec je?

Dobre, nemôžeme začať inak ako kratučkou definíciou. PR znamená „public relations“, teda vzťahy s verejnosťou, resp. voľne preložené ako vzťahy navonok. PR je teda zastrešujúci pojem pre aktivity, ktorými sa prezentujete navonok, teda pred širším či užším okolím. Opäť, prepracované PR je skôr výsadou väčších firiem, tie menšie sa ním príliš nezaoberajú, hoci často aj nevedomky si určité PR robí každý.

PR článok teda patrí medzi tie aktivity, ktorými môžete posilňovať svoje PR a komunikovať navonok nielen novinky vo svojom produktovom portfóliu, ale aj vízie či vyjadrovať sa k aktuálnym témam. Budovanie PR je navyše dlhodobým procesom a na tejto ceste vám pomôžu aj PR články. Okrem toho sú však PR články aj základným obsahovým prvkom, či už priamo na vašom webe, v miestnych novinách či veľkých spravodajských portáloch.

PR článok – čo ním dosiahnete?

Tak ako sa hovorí, že jedna lastovička leto nerobí, tak ani jeden PR článok vám neprinesie zázračné výsledky. Každý z PR článkov je však dôležitou súčasťou na ceste za budovaním pozitívneho PR, zlepšovania povedomia o značke a komunikovania vašich postojov. PR články preto môžu mať rôznu podobu, formu a dĺžku. Neverte preto rôznym tvrdeniam o tom, aký dlhý „musí“ byť PR článok a čo by všetko určite mal obsahovať. Rovnako ako pri iných typoch článkov tiež platí, že to čo funguje v jednom prípade, vôbec nemusí priniesť efekt v inom prípade.

Dôležitým cieľom pri písaní PR článku je však zaujať cieľovú skupinu a čitateľa neunudiť. Bez ohľadu na to, či PR článkom predstavujete nový produkt, alebo službu, oznamujete rozširovanie podnikateľských aktivít, alebo prinášate v rámci neho rozhovor so zakladateľom. PR články je možné poňať rôzne, preto často hovoríme, že ide o majstrovskú disciplínu copywritingu. Napísať totiž pútavý článok, ktorý bude zároveň niesť určité „reklamné“ posolstvo a zároveň bude pôsobiť nenútene totiž vôbec nie je ľahkou úlohou.

PR články nepodceňujte! Na toto ich využijete

PR článok ako prežitok? Nenechajte sa pomýliť! Silnou stránkou vašich marketingových aktivít zďaleka nemusí byť iba pútavý vizuál, alebo videá. Kvalitné články a texty majú v marketingovom mixe svoj zásadný význam. Pravidelne vydávané a obsahovo hodnotné PR články vám pomôžu pri:

 • Dohľadateľnosti vašich webových stránok
 • Získavaní a zapájaní fanúšikov do diania
 • Podpore rôznych aktivít v online aj offline svete
 • Získavaní emailových adries
 • Podpore zbierania údajov o vašej cieľovej skupine
 • Odporúčaniach a radách na riešenie konkrétnych problémov
 • Dlhodobom budovaní povedomia o značke

Tento zoznam samozrejme ani zďaleka nie je konečný, avšak to najdôležitejšie je, že pravidelnou publikáciou užitočných, prínosných a pútavých PR článkov získavate u čitateľov dôveru. PR článok pritom vôbec nemusí a v princípe by ani nemal viesť k priamemu nabádaniu na nákup. Ide skôr o spôsob budovania dôvery a užšie vzťahu či už so svojimi aktuálnymi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Nič z toho, čo sme doteraz spomenuli ale nejde automaticky. Aby mali PR články pre vás skutočne zmysel, nestačí ich iba vedieť dobre napísať.

PR článok ako účinný SEO nástroj

V uplynulých rokoch sa PR články tešia pomerne veľkej obľube najmä v online prostredí, a dôvod je celkom jednoduchý. PR články totiž veľmi dobre poslúžia aj na tzv. linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov z iných webových stránok, ktoré podporujú umiestnenie webu v organickom vyhľadávaní cez Google (prípadne iný internetový vyhľadávač) a tým aj podporujú rast návštevnosti. Ak si napríklad zaplatíte publikáciu PR článku na dôveryhodnom publicistickom webe s dlhou históriu, nielenže získate časť návštevnosti zo strany čitateľov, ale takéto umiestnenie pomôže do budúcnosti aj vášmu webu.

SEO články a PR články sa tak často medzi laikmi zamieňajú a v zásade aj platí, že pri tvorbe kvalitného PR článku, ktorý bude uverejnený online je potrebné brať ohľad aj na zásady a pravidlá SEO – teda optimalizácie pre internetové vyhľadávače. Čo to znamená v praxi? Téma PR článku by mala vychádzať z kľúčových slov resp. z publikačného plánu. Skrátka, aby ste vedeli, prečo danú tému spracovávate a aké bude posolstvo článku.

Ak už máte tému, zamerajte sa na jeho informačnú hodnotu článku, jeho úpravu a správnu štylistiku s gramatikou. Oplatí sa však pamätať na už spomínané SEO zásady, čo znamená, že článok by mal byť nielen správne formátovaný, ale mal by obsahovať ideálny počet kľúčových slov aj s prípadným prelinkovaním. Je škoda, ak potenciál inak kvalitného PR článku nevyužijete aj na to, že čitateľa rovno odkážete na užitočný obsah, prípadne nezískate cenný spätný odkaz.

Kde publikovať PR články?

Na túto otázku neexistuje jediná a univerzálna správna odpoveď. Vždy totiž závisí od mnohých faktorov – konkrétneho PR článku, vášho rozpočtu, cieľovej skupiny, aktuálnych okolností, sezóny či ostatných marketingových aktivít. Nebude mať napríklad veľký zmysel, ak ako predajca priemyselných elektromotorov necháte publikovať PR článok na webe či časopise pre rybárov. V zásade teda platí, že PR článok by mal zapadnúť do vašej obsahovej stratégie a dostať sa čo najbližšie vášmu relevantnému publiku.

Ak budete uvažovať nad tým, kde publikovať PR články, vezmite do úvahy, že to môže byť na veľkom publicistickom portáli, vlastnom blogu, novinách, partnerskom webe či inak tematicky relevantnom médiu. Nezabúdajte, že publikovanie na správnom mieste je minimálne rovnako dôležité, ako samotné napísanie PR článku.

K publikovaniu PR článkov z našej strany ešte jeden tip. Ak chcete pri publikácii PR článkov ušetriť, dohodnite si dlhodobú spoluprácu s prevádzkovateľom spravodajských webov alebo rôznych tematických internetových portálov a v takom prípade sa určite dočkáte zaujímavej množstevnej zľavy. Za väčší „zásah“ vašich PR článkov tak zaplatíte v konečnom dôsledku menej, ako keby ste zverejňovali PR články len nepravidelne povedzme trikrát ročne.

Publikovanie PR článkov vám dokážeme zabezpečiť aj my. Okrem toho, že vám ochotne poradíme, kde a ako publikovať, tak máme k dispozícii aj naše partnerské weby – pre PR články na auto-moto témy, prípadne témy technického zamerania je ako stvorený web Autopozitiv.sk – online magazín a pre lifestyle témy zas online magazín obuvaj.sk. Na oboch portáloch vám radi zabezpečíme publikovanie PR článkov za veľmi priaznivú cenu! 

PR články ako spôsob zviditeľnenia sa

PR články môžete považovať aj za skvelý spôsob zviditeľnenia sa, a to najmä v prípade ak bude zverejnený v tlačenom médiu.

Napríklad v lokálnych novinách môže relevantný PR článok výborne vyniknúť a pri špecifickej cieľovej skupine a hodnotnom obsahu samotného článku priniesť vynikajúce výsledky. Viackrát sme sa mali možnosť presvedčiť, že PR článok informujúci o aktivite združenia či spolku v obci dokáže veľmi účinne osloviť cieľovú skupinu pozostávajúcu z miestnych obyvateľov. PR články tak preto netreba vnímať iba ako nástroj na podporu SEO či prezentácie v online priestore, ale aj spôsob, ako sa v pozitívnom slova zmysle zviditeľniť.

Ak je primárnym cieľom PR článku zviditeľnenie sa, treba myslieť na tri podstatné zložky – spoznať, spracovať a publikovať. V prvom rade je dôležité správne identifikovať cieľovú skupinu, resp. ohraničiť relevantné publikum pre daný PR článok. V druhom rade treba PR článok kvalitne spracovať a pripraviť. Najmä v prípade tlačených médií nemáte šancu na rýchlu opravu, takže PR článok zadaný na zverejnenie musí byť skutočne tip top.

Ako vyzerá kvalitný PR článok v online prostredí?

Od miestnych tlačovín a periodík prejdime naspäť k PR článkom v online prostredí a konkrétnym znakom, ktoré by mal každý kvalitný PR článok spĺňať. Skôr ako sa pustíte do písania, je potrebné splniť si hneď niekoľko „domácich úloh“, predovšetkým by malo ísť o zhromaždenie potrebných informácií a ich selekciu, definovanie cieľovej skupiny a v neposlednom rade o výber relevantných kľúčových slov vychádzajúci ideálne z profesionálne pripravenej analýzy kľúčových slov.

Hoci ako sme už vyššie spomenuli, že univerzálny recept na kvalitný PR článok neexistuje, pripravili sme pre vás krátky checklist toho, ako by mal vyzerať optimálne spracovaný PR článok s veľkou šancou na úspech.

 • Pútavý nadpis, ktorý neodradí od kliknutia, aj keď bude pod ním uvedené, že ide o PR článok alebo platenú inzerciu.
 • Atraktívna úvodná fotografia, ktorá vzbudí pozornosť
 • Stručný perex jasne prezentujúci prínosy konkrétneho PR článku. Sústreďte sa na to, čo sa čitateľ dozvie a aký úžitok mu prečítanie PR článku prinesie.
 • Bravúrne zvládnutá gramatika a štylistika, pretože PR článok plný chýb pôsobí veľmi zle a dokáže potenciálneho klienta ľahko odplašiť.
 • Optimalizácia pre internetové vyhľadávače, prelinkovanie na užitočný obsah a dodržanie základných zásad SEO pre textový obsah.
 • Na záver jasné posolstvo, ktoré ste čitateľovi chceli sprostredkovať, prípadne call-to-action prvok, teda výzva na akciu.
 • Nezabudnite na prehľadné formátovanie. Jednoliaty text bez akéhokoľvek členenia len ťažko niekto dočíta až do konca. Kľúčom k úspechu je v tomto smere členenie PR článku na podnadpisy a kratšie odstavce. Vyhnite sa tiež príliš dlhým a zložitým vetným súvetiam.

Aká je tá správna cena za PR článok?

Je úplne prirodzené, že každý, kto má v rukách marketingový rozpočet, bude hľadať PR článok cena, resp. pátrať po odpovedi na otázku, koľko stojí PR článok. Ide o úplne legitímne otázky, nekúpite si predsa mačku vo vreci a komu by sa chcelo platiť viac ako je nevyhnutné?

Cenu za PR článok ovplyvňuje jeho rozsah, náročnosť prípravy, komplexnosť témy a často aj termín. Skrátka, jednoduchý PR článok s rozsahom 1 normostrana bude určite lacnejší, ako obsiahlejší PR článok na zložitejšiu tému s rozsahom povedzme 3 normostrany. PR článok za najnižšiu cenu sa ale hľadať príliš neoplatí. Síce zaň zaplatíte menej, ako keď ho necháte napísať profesionálovi, no jeho prínos do budúcnosti je prinajmenšom otázny. Jedným dychom ale dodajme, že neplatí ani priama úmera – teda čím drahší PR článok, tým lepšie.

Nechajte si PR články napísať od nás

S písaním PR článkov si nemusíte lámať hlavu. Sme partia copywriterov, ktorých písanie PR článkov nielenže baví, ale máme s nimi aj dlhoročné skúsenosti a na základe nich si trúfame tvrdiť, že pre vás napíšeme kvalitné PR články za férovú cenu. Neváhajte sa nám preto ozvať a my pre vás ochotne vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na mieru. PR články pochopiteľne nie sú jedinou disciplínou, ktorej sa ako copywriteri ochotne zhostíme, písanie článkov rôznych druhov je pre nás potešením.