Čo je obsahový marketing? Jednoducho a v skratke

Obsahový marketing, alebo ak chcete, content marketing je v ostatných rokoch veľmi často skloňovaným slovným spojením. Čo to je obsahový marketing a prečo je dôležitý? Vysvetlíme vám to celkom jednoducho…

Obsahový marketing je stratégia, ktorá v sebe zahŕňa tvorbu obsahu. Tým sa následne subjekt odlišuje od ostatných svojich konkurentov. Pod tvorbou obsahu si môžeme predstaviť tvorbu blogu, e-mail newslettera, infografík, rôznych štúdií, článkov, tvorbu videí a tiež rôzne tipy a triky, ktorými svojich budúcich klientov zasvätíte do deja.

                                   Bez poriadneho obsahu na webe už dnes nezaujmete

Obsahový marketing je „trochu iná“ reklama

Content marketing je veľmi efektívny, ide totiž o nenásilnú a prirodzenú formu reklamy, ktorá na prijímateľa nevytvára nátlak. V čom je ale háčik? Content marketing vôbec nie je ľahkou disciplínou. Vyžaduje si veľa času, premýšľania a tiež veľa práce.

Hľadáte presnú definíciu obsahového marketingu? Nám sa najviac páči táto: „obsahový marketing je strategický prístup k marketingu zameraný na vytváranie a distribúciu relevantného a hodnotného obsahu, ktorý priťahuje a pôsobí na konkrétne publikum a v konečnom dôsledku vedie zákazníka k akcii, ktorá prináša zisk.“

Záverom doplňme, že súčasťou obsahového marketingu je aj copywriting a všetko, čo súvisí s tvorbou textového obsahu.