Copywriting nie je nuda! Zistite, čo všetko zvládne profesionálny copywriter

Copywriting zďaleka nie je iba o písaní textov. Ide o plnohodnotnú marketingovú „disciplínu“, ktorá je v mozaike ostatných marketingových aktivít nevyhnutnou súčasťou. Áno, tvorba textov je jednou z náplní práce copywritera, zďaleka však nie je jediná. Copywriting má rôzne formy a práve teraz vám ich predstavíme.

Copywriting nie je len o písaní textov na blog

Copywriting v sebe zahŕňa omnoho viac, ako len písanie textov. Vždy je totiž spojený s určitým aktom propagácie či už konkrétnej značky, firmy, služby alebo konkrétneho produktu. Práve samotný fakt, že ide o propagáciu, je neoddeliteľnou súčasťou copywritingu. Práca profesionálneho copywritera zďaleka nie je nuda, zahŕňa v sebe množstvo rôznych činností, ktoré sú dané formou propagácie, spôsobom komunikácie a ďalších faktorov.

Aké formy copywritingu vôbec existujú a čo by mal každý profesionálny copywriter priamo zvládnuť? Nechceme vás tu teraz zavaliť zoznamom približne 40 rôznych foriem a aktivít copywritingu, skúsme teda vybrať tie najčastejšie a rozobrať si ich trochu bližšie.

Najčastejšie vyskytujúce sa formy copywritingu:

– Reklamné texty
– PR články
– Produktové texty
– Blogové články
– Texty do firemného magazínu
– Email newslettre
– Slogany
– Texty na webové stránky

Písanie článkov

Čím sa tieto formy odlišujú? Zrejme ste si to všimli aj sami, každá poskytuje copywriterovi celkom inú mieru priestoru na to, aby sa vyjadril. Kým pri článkoch na blog má copywriter veľa priestoru a určitú mieru voľnosti, pri produktových textoch je potrebné sa neraz držať určitých parametroch a nájsť vyváženie medzi pútavosťou, presnosťou a vhodnou dĺžkou.

Slogan má byť krátky a úderný

Tvorba sloganov

Pre mnohých copywriterov je ťažkou disciplínou práve tvorba sloganov. Prečo? Dôvodom je práve dĺžka, slogan by mal byť totiž krátky, výstižný a mal by zapadať do komunikačnej stratégie danej značky/spoločnosti.

Texty na web

Iné je to v prípade písania textov na webové stránky, teda webtextov. V tomto prípade už klient väčšinou príde s návrhom nového webu, na ktorom už vidno rozloženie jednotlivých prvkov webovej stránky. Úlohou copywritera je vymyslieť text pre každú časť webu tak, aby do nej text zapadal. V tomto prípade je teda nevyhnutné, aby sa copywriter riadil podľa rozloženia webu, tlačidiel, bannerov a ďalších prvkov.

Hoci v prípade webtextov nebýva obsah tak rozsiahly, otextovanie webu si vyžaduje skúseného copywritera, ktorý má aspoň elementárne znalosti UX (user experience) a vie presne, akým spôsobom postupovať.

Každá z týchto foriem copywritingu si teda vyžaduje trochu odlišný prístup.

Čo je cieľom copywritingu?  

Spôsob práce copywritera ale nezáleží iba od foriem, ktoré sme uviedli vyššie. Veľakrát je potrebné zohľadniť celkovú komunikačnú stratégiu a aj to, v akej „fáze akcie“ sa adresát textov práve nachádza. Je cieľom textu zaujať, informovať, prípadne budovať si so zákazníkom dlhodobý vzťah? Toto sú všetko faktory, ktoré musí profesionálny copywriter pri tvorbe textov náležite zohľadniť.

Hlavným cieľom copywritingu je priviesť klientovi zákazníka – teda, text orientovať tak, aby nabádal adresáta k určitej akcii, ktorá smeruje k predaju/poskytnutí služby. Nie vždy musí byť práve toto primárny cieľ textu. Tu sú praktické príklady, kedy je primárnym cieľom určitá akcia okamžite, prípadne v blízkej budúcnosti:

Príspevok na Facebooku, ktorým chceme zaujať fanúšikov a podnietiť ich k tomu, aby pod príspevkom zanechali komentár, alebo aby sa pod príspevkom začalo diskutovať. Zvyšujúci sa počet komentárov zvyšuje dosah celého príspevku a potenciálne môže na Facebooku osloviť ďalších ľudí, ktorý nie sú fanúšikmi danej stránky/značky/firmy.

Text na billboarde, ktorý má budovať povedomie o značke. Napríklad výrazný billboard zubnej ambulancie, ktorý prináša jasné posolstvo, že ak budú mať ľudia z danej lokality problém so zubami, vedia, na koho sa obrátiť.

Landing page, ktorej hlavným cieľom je, aby návštevník zadal svoju emailovú adresu. Na takejto landing page musí byť text dostatočne zrozumiteľný a podľa možnosti nie príliš dlhý, aby adresáta neodradil. Úspech takejto landing page sa meria jednoducho – pomerom medzi počtom návštevníkov a zozbieraných emailových adries. Ak sú výsledky neuspokojivé, treba popracovať na zmenách a všímať si, či prinášajú želané výsledky.

Text v nákupnom košíku e-shopu, ktorý vhodným spôsobom nabáda nakupujúceho, aby svoju objednávku dokončil čo najskôr. Veľký dôraz je kladený na tzv. call-to-action prvky.

V praxi ale copywriter často pracuje na textoch, ktorým primárnym účelom nie je vyvolanie okamžitej akcie. V tomto prípade je cieľom textov skôr informovanie a budovanie dlhodobého vzťahu so zákazníkmi.

Články na blog, ktoré majú skôr vzdelávací charakter, neobsahujú napríklad odporúčanie na konkrétne produkty. V tomto prípade je mimoriadny dôraz kladený na informačnú hodnotu článku.

PR články. Na účel budovania vzťahu brandu so zákazníkmi, resp. verejnosťou perfektne poslúžia PR články, ktoré zvyšujú povedomie o značke a spájajú ju s určitou pozitívnou či verejne prospešnou službou alebo projektom. Príkladom môže byť napríklad článok o vysádzaní stromov v určitej lokalite, ktoré daná značka zabezpečila.

Copywriting má teda množstvo rôznych podôb a zďaleka sme nespomenuli všetky. Venovali sme sa ale tým najrozšírenejším, ktoré aj vám môžu výrazne pomôcť pri budovaní kvalitného obsahu a získavaní nových zákazníkov. Všetky tieto formy sú pre profesionálneho copywritera hračkou.

Tip: prečítajte si, čo je to obsahový marketing